Opravljamo vse vrste cestnih prevozov za šole, društva, turistične agencije in druge naročnike.

Forniamo tutti i tipi di trasporto stradale per scuole, associazioni, agenzie di viaggio e altri clienti.